OLAP Consulting
Usługa zdalnej administracji Oracle


Co nowego w Oracle 11G ?

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji

Podczas tych konsultacji uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowymi możliwościami w zakresie administracji najnowszą wersją serwera Oracle 11G.  Zajęcia obejmują takie zagadnienia jak: optymalizacja serwera,  diagnoza i rozwiązywanie problemów, metody zapewnienia wysokiej dostępności,  skalowalność, bezpieczeństwo, archiwizacja i odtwarzanie oraz inne aspekty związane z pracą administratora bazy danych.

 

Zajęcia mają formę warsztatów, w których 30% czasu to część teoretyczna,  30% to prezentacje praktyczne i 40% laboratoria.

 

 Przeznaczenie

Administratorzy baz danych

Administratorzy hurtowni danych

Pracownicy

 

Wymagania

Znajomość poprzedniej wersji serwera

 

Czas trwania

4 dni

 

Omawiane tematy

Usprawnienie procesu instalacji oraz podnoszenia do nowej wersji (Upgrade)

Zarządzanie zmianami

Nowe możliwości w sposobie zarządzania nośnikiem (ASM)

Database Replay-  nowy wymiar testowania aplikacji

Zarządzanie planem wykonania poleceń SQL

Automatyczna optymalizacja poleceń SQL

Optymalizacja wydajności pracy serwera

Zmiany w partycjonowaniu oraz  innych rodzajach segmentów

Inteligentne zarządzanie infrastrukturą

Zmiany w narzędziu RMAN oraz Data Recovery Advisor

Zastosowanie technologii Flashback  i LogMiner

Narzędzia diagnostyczne

Bezpieczeństwo

Oracle Secure FilesPowrót


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management