OLAP Consulting
Usługa zdalnej administracji Oracle


Data Mining w SQL Server 2014

Data Mining jest procesem inteligentnej ekstrakcji ukrytych trendów i informacji z korporacyjnych baz i hurtowni danych. Informacja ta jest za zwyczaj zbyt głęboko ukryta by wydobyć ją konwencjonalnymi narzędziami analitycznymi jak technologia OLAP.

Siła w odnajdowaniu nowych informacji pomaga osobom decyzyjnym w korporacji dowiedzieć się więcej o ich klientach wykorzystując takie zadania jak segmentacja rynku, profilowanie klientów przewidywanie trendów, sprzedaż krzyżowa czy detekcja nadużyć.
 
 
Program szkolenia
 
SQLBI07 – Data Mining w SQL Server 2014

Czego nauczysz się na tym szkoleniu
To szkolenie pozwoli słuchaczom nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na tworzenie analiz Data Mining za pomocą narzędzi dostępnych w SQL Server. Podczas zajęć zostaną omówione wszystkie algorytmy Data Mining zastosowane w SQL Server. Uczestnicy będą mieli okazję na praktyczne zastosowanie algorytmów podczas wykonywania licznych laboratoriów. Podczas szkolenia zostanie również przedstawione zastosowanie Data Mining w polaczeniu z kostkami OLAP, pakietem Integration Services jak i narzędziem Excel.Przeznaczenie
Programiści baz danych
Projektanci systemów klasy BI

Wymagania
Znajomość SQL Server


Czas trwania
3 dni

Cele szkolenia
Wprowadzenie do Data Mining w SQL Server
Omówienie zastosowania Data Mining
Omówienie wszystkich algorytmów dostępnych w SQL Server
Praktyczne zastosowanie algorytmów Data Mining
Integracja Data Mining z kostkami OLAP
Zastosowanie Integration Services do Data Mining
Zastosowanie Excel jako interfejsu końcowego Data Mining

Omawiane tematy

Wprowadzenie do Data Mining
OLE DB for Data Mining
Zastosowanie SQL Server Data Mining
Microsoft Naïve Bayes
Microsoft Decision Trees
Microsoft Time Series
Microsoft Clustering
Microsoft Sequence Clustering
Microsoft Association Rules
Microsoft Neural Network
Mining OLAP Cubes
Data Mining with SQL Server Integration Services
SQL Server Data Mining Architecture
Programowanie SQL Server Data Mining
Advanced Forecasting Using Microsoft Excel
Rozszerzenia SQL Server Data Mining

 
Powrót


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management