OLAP Consulting
Usługa zdalnej administracji Oracle


Audyt procesu replikacji dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Na zlecenie Krajowej Spółki Cukrowej Firma OLAP Consulting przeprowadziła audyt mechanizmu replikacji danych  serwerów plantacyjnych  opartych o platformę  Microsoft SQL Server 2005.

 

Obecnie stosowana topologia replikacji to centralny publisher zlokalizowany w Toruniu oraz osiem serwerów plantacyjnych pełniących rolę subskrybentów zlokalizowanych w cukrowniach: Borowiczki, Dobrzelin, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice, Kluczewo.

 

Bezpośrednim celem audytu było znalezienie przyczyny słabej wydajności dotychczasowo stosowanego procesu replikacji danych między cukrowniami. Słaba wydajność objawiała się niską przepustowością przesyłanych danych (około 1 rekord na sekundę) oraz całkowitym zrywaniem procesu replikacji.


W celu zdiagnozowania problemu zostały wykonane poniższe prace:

-  zdiagnozowanie przebiegu procesu replikacji
-  zdiagnozowanie struktury budowy bazy danych pod kątem wydajności replikacji
-  sprawdzenie możliwości przebudowy aplikacji oraz baz danych pod kątem poprawy wydajności     procesu replikacji
-  weryfikacja przepustowości sieci WAN i ewentualna propozycja w zakresie rozwiązań zwiększających wydajność transmisji danych
-  przeprowadzenie testów potwierdzających wyniki analizy
-  przygotowanie dokumentacji opisującej wyniki przeprowadzonego audytu wraz ze wskazaniem kierunków działań do realizacji celem uzyskania zadowalającej wydajności procesu wymiany danych pomiędzy serwerami systemu Plantacja SQL

W wyniku analizy przebiegu procesu replikacji, zastosowanego do jej wdrożenia modelu danych, jak i wyników analizy sieci WAN,  udało się znaleźć bezpośrednią przyczynę, słabej wydajności procesu replikacji.

 

 

Powrót


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management