OLAP Consulting
Usługa zdalnej administracji Oracle


Szkolenie - Real Application Clusters Dla Administratorów

ORA11 - Oracle Real Application Clusters Dla Administratorów

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji

Dzięki tym konsultacjom uczestnicy  poznają  podstawowe możliwości oraz  zastosowanie technologii Oracle Real Application Clusters (RAC) . Uczestnicy nauczą się jak instalować , konfigurować  i administrować  Oracle Clusterware, Real Application Clusters oraz Automatic Storage Managment. Słuchacze również nauczą się administrować  bazą danych w środowisku RAC stosując zarówno narzędzia linii komend  jak i Enterprises Manager Grid Control.  Uczestnicy nauczą się jak dodawać i usuwać  nody klastra. Pod czas tych konsultacji każdy  z  słuchaczy ma do dyspozycji własne środowisko RAC.

 

Przeznaczenie

Architekci systemów informatycznych

Administratorzy baz danych

 

Wymagania

ORA01 - Administracja Serwerem

ORA02 - Archiwizacja i Odtwarzanie

 

Czas trwania

4 dni

 

Cele konsultacji

Opis koncepcji mechanizmu  Real Application Clusters

Instalacja i komponentów RAC

Administracja bazą danych w środowisku RAC

Migracja do środowiska ASM

Zarządzanie Usługami

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych w środowisku RAC

Monitorowanie i strojenie wydajności bazy danych RAC

 

 

Omawiane tematy

 

Wprowadzenie do Real Application Clusters

Opis i zastosowanie  technologii RAC

RAC - wysoka dostępność danych

RAC - nieograniczona skalowalność

 

Architektura i koncepcja RAC

Komponenty Cluster Ready Services (CRS)

Komponenty Real Application clusters (RAC)

Różne rodzaje plików w RAC

Techniki tworzenia wspólnego nośnika danych RAC

Opis przyczyny  stosowania usług RAC

Adresy wirtualne VIP w RAC

 

Instalacja i konfiguracja RAC

Opis procesu instalacji RAC

Czynności przed instalacyjne

Instalacja Oracle Clusterware

Instalacja i konfiguracja Automatic Storage Management (ASM)

Instalacja oprogramowania bazy danych

Tworzenie bazy danych w środowisku RAC

Instalacja agenta  Enterprise Manager

 

Administracja bazą danych RAC

Korzystanie z narzędzia Enterprise Manager

Uruchamianie i stopowanie instancji RAC

Parametry inicjalizacyjne w środowisku RAC

Pliki SPFILE w środowisku RAC

Modyfikacja parametrów inicjalizacyjnych w środowisku RAC

Dodawanie node do klastra

Komunikaty RAC w Enterprises Manager

 

Automatic Storage Management (ASM)

Opis mechanizmu automatic Storage Management

Instalacja oprogramowania ASM

Tworzenie instancji  ASM

Konfiguracja parametrów inicjalizacyjnych bazy danych i instancji ASM

Dostęp do instancji ASM

Administracja instancją ASM w narzędziu Enterprise Manager

Uruchamianie i stopowanie instancji ASM

Grupy dysków ASM

Tworzenie, zarządzanie i monitorowanie wydajności grup dysków

Pliki  ASM

 

Administracja zasobami dyskowymi

Zarządzanie grupami plików logu w środowisku RAC

Zrządzanie przestrzeniami tabel typu UNDO w środowisku RAC

Narzędzie SRVCTL w zarządzaniu instancjami ASM

Migracja pliku SPFILE do ASM

Migracja plików kontrolnych do ASM

Migracja plików bazy danych  do  ASM

 

Usługi w środowisku RAC

Opis tworzenie i zarządzanie usługami

Zastosowanie usług w aplikacjach klienckich

Zastosowanie usług w Database Resource Manager

Zastosowanie usług w SCHEDULER

Ustawianie thresholds

Widoki wydajnościowe usług

Zarządzanie usługami w Enterprise Manager

 

Wysoka dostępność połączeń

Konfiguracja client side connect-time load balancing

Konfiguracja client side connect-time failover

Konfiguracja server  side connect-time load balancing

Opis  i zalety mechanizmu Fast Application Notification (FAN)

Implementacja  Server-Side Callouts

Konfiguracja Server-Side i Client-Side ONS

Konfiguracja Transparent Application Failover (TAF)

 

Zarządzanie archiwizacją i odtwarzaniem w środowisku RAC

Konfiguracja trybu ARCHIVELOG  w bazie danych RAC

Konfiguracja Flash Recovery w bazie danych RAC

Konfiguracja RMAN środowisku RAC

Archiwizacja i odtwarzanie Oracle Cluster Registry (OCR)

 

Strojenie wydajności środowiska RAC

Opis podstawowych komponentów mających wpływ na wydajność RAC

Wait events, global enques i startstyki systemowe

Monitorowanie wydajności w Enterprise Manager

Zastosowanie Automatic Workload Repository w środowisku  RAC

Zastosowanie Automatic Database Diagnostic Monitor w środowisku RAC

Powrót


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management